Allt finns på ett ställe. Anställda kan enkelt och snabbt själva söka och finna svar på sina frågor i handboken, detta bidrar till en effektivare vardag för såväl medarbetare, chefer och de som jobbar med HR och personaladministration.

Logga in för att läsa mer, kontaktuppgifter till ytterligare hjälp och information samt för att ladda ner färdiga underlag att använda.