Rabatt för medlemmarna

Avtal med 1 tjänst ger 8% rabatt
Avtal med 2 tjänster ger 10% rabatt
Avtal med 3tjänster ger 12% rabatt

Med tjänster menas Skadedjurskontroll, Matsäkerhet och Brandskydd.

Rädda Liv ger 5 % rabatt, oavsett andra köp

• Exakta årspremier för respektive medlemsbageri är beroende på avtalets omfattning
• Betalning sker helårsvis i förskott
• Alla avtal tecknas lokalt och faktureras från lokalt Anticimex-kontor
• Rabatter gäller vid tecknande av 3-årsavtal

Anticimex Skadedjurssäkring
Vi fokuserar på förebyggande kontroller och åtgärder som minimerar risken för skadedjursförekomst som kan hota livsmedelssäkerheten. Med regelbundna inspektioner och avläsningar av kontrollstationer och fällor arbetar vi för att tidigt upptäcka risker som kan medföra skadedjursproblem. Varje avvikelse analyseras så att korrigerande åtgärder kan planeras och vidtas i tid för att förebygga problem. Detta medför att behovet av kemiska bekämpningsmedel minskar.

Anticimex Matsäkerhet
Hygienrevisionerna syftar till att redovisa den aktuella livsmedelshygieniska statusen och hur verksamheten uppfyller interna och externa krav. Genom observationer på plats erbjuder vi verksamheten praktiska råd och tips om grundförutsättningar som säkerställer kvaliteten och livsmedelssäkerheten. Mycket av fokusen ligger i att identifiera framtida faror och att förebygga dem innan de blir ett problem. Vi utför även den provtagning som vi tillsammans kommer fram till behövs.

Anticimex Brandskydd
Brister i brandsäkerheten kan få förödande konsekvenser. Därför måste den som bedriver verksamhet, enligt lagen om olyckor, vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador vid en brand. Anticimex kan hjälpa de enskilda företagen med det systematiska brandskyddsarbetet.

Sammanfattningd
Anticimex målsättning är att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar för de enskilda företagen och därmed skapa en mer effektiv och trygg verksamhet. Oavsett om de behöver hjälp med en specifik insats eller en omfattande helhetslösning kan vi ge det stöd och den experthjälp som de behöver.

 Klicka här för att hitta och komma i kontakt ditt närmsta Anticimex lokalkontor. Glöm inte att meddela att ni är medlemmar hos Sveriges bagare & konditorer och hänvisa till vårt ramavtal.

Anticimex SMART – en banbrytande lösning som sparar tid, pengar och miljön

GNAGARE KAN ORSAKA ALLVARLIGA PROBLEM
Råttor och möss förökar sig snabbt. De sprider sjukdomar, förorenar produkter, orsakar produktionsstopp och i värsta fall bränder. Gnagarnas närvaro kan dessutom leda till klagomål från kunder och ett skamfilat rykte.

Samtidigt blir reglerna runt användning av kemikalier allt hårdare, särskilt inom livsmedels-hanterande verksamheter och områden såsom miljö och tillverkning.

För att kunna övervaka och hantera problem med råttor och möss, både i våra verksamheter och i vårt samhälle, finns ett behov av nya, intelligenta och effektiva metoder.

SVARET ÄR ANTICIMEX SMART – en mer intelligent lösning för skadedjurskontroll.

Genom att kombinera vår erfarenhet och kunskap om gnagare med avancerad digital utrustning, exempelvis fällor med sensorer som reagerar direkt på gnagaraktivitet, kan vi bidra till en effektiv och förebyggande skadedjurkontroll, helt anpassad efter er verksamhets specifika behov.

SBK har tecknat ett ramavtal med Anticimex så att ni medlemmar erhåller förmånliga priser om ni vill installera Anticimex SMART. Kontakta ert lokala kontor för mer information.

Fördelarna med Anticimex SMART

• Tryggt tack vare effektivt skydd och övervakning dygnet runt.
• Miljövänligt och fritt från kemikalier.
• Minskad risk för oförutsägbara kostnader.
• Tidsbesparande för dig som kund tack vare övervakning och automatiserade kontroller.
• Regelbundna inspektioner av området och lokaler.
• Utryckning vid behov, för att snabbt vidta åtgärder.
• Dokumentation som ger en tidig indikation om var och när problem uppstår, vilket möjliggör riktade åtgärder.