Yrkeshögskoleutbildning

Det bästa sättet att förkovra sig är att efter några års praktisk yrkeserfarenhet genomgå någon av de skolförlagda eftergymnasiala utbildningar som finns. I dag kan detta ske genom de Yrkeshögskoleutbildningar (YH-utbildningar) för bagare/konditor som finns, dels vid Yrgo, högre yrkesutbildning, i Göteborg och dels vid Österänggymnasiet i Kristianstad. Dessa ger fördjupade och breddade yrkeskunskaper och ger även ett bra avstamp för vidare studier. De erbjuder dig också en möjlighet att avlägga ett gesällprov.

Gesällprov

Efter minst tre års grundutbildning och därefter ytterligare ett års utbildning eller praktik finns det möjlighet att dokumentera dina kunskaper. Du kan då t ex avlägga ett gesällprov, som vid godkänt prov ger dig ett s.k gesällbrev. Detta visar både på dina praktiska och teoretiska yrkeskunskaper. Läs mer om gesällbrev på www.hantverksrad.se

Specialkurser

På vissa håll i landet erbjuds en- eller tvådagars kurser inom ett speciellt ämnesområde. Exempel på dessa utbildningar är de som genomförs i regi av Werners Gourmetservice och Restaurangakademin.

Werners Education

Werners Educations ambition är att göra kunskap mer tillgänglig. De skapar och utvecklar utbildningsprogram i nära samarbete med sina kunder samt Valrhonas och Sosas chefskonditorer. Utbildningarna, som är en kombination av teori och praktik, riktar sig till personal på konditorier, caféer, hotell och restauranger. 

Werners Education erbjuder olika upplägg för utbildning, antingen hos sina kunder eller i deras egna lokaler i Skara. Kontakta gärna jesper.johansson@wgs.se eller kristin.ahlander@wgs.se för mer information. Mer information finns på Werners Gourmetservice hemsida.

Restaurangakademien

Restaurangakademien erbjuder ett antal kurser inom konditori och bageri som upptar allt ifrån choklad och desserter till modern bakning. Till dessa kurser kan vem som helst anmäla sig och de ger en fördjupad yrkeskunskap. Läs mer på www.restaurangakademien.se.

Branschspecifika kurser

Som praktisk vidareutbildning anordnar också Sveriges bagare & konditorer egna kurser. Dessa vänder sig till medlemsföretagen och ger en vidareutbildning inom ett aktuellt område. Det kan t ex vara en kurs i marknadsföring, i lönsamhetsanalyser eller i praktisk försäljningsteknik. Dessa kurser är mycket uppskattade, eftersom det ofta är ämnesområden som medlemsföretagen själva har tagit initiativet till. För aktuell information angående dessa kortkurser, skicka ett mail till kansli@bageri.se.

Diplomerad bagare för industribageri

Diplomerad bagare för industribageri är såväl en industriellt praktisk som teoretisk vidareutbildning för dig som varit anställd under minst 6 månader, räknat från grund- och färdigutbildningen. Den kan också utgöra en färdigutbildning för dig som gått gymnasieskolans grundutbildning

Utbildningen ger dig en allsidig erfarenhet av samtliga arbetsmoment vid industriell produktion av bröd och bakverk. Du som deltar i utbildningen får färdighetsträning i arbetsmoment som du normalt inte arbetar med. Avsikten är också att öka dina teoretiska kunskaper om råvaror och kemiska förlopp, hygien, teknik och teknologi vid tillverkning av bröd och bakverk.

Ekonomi

Vid kortkurser och andra praktiska vidareutbildningar står du själv för de kostnader som uppkommer