Reglerna gäller från den 13 december 2014. Eftersom Livsmedelsverket inte är klara med sin vägledning av hur reglerna ska tolkas när reglerna träder i kraft har den här handboken baserats på rimliga tolkningar. Så fort Livsmedelsverket godkänt Märk Väl som branschriktlinje kommer den den att tryckas upp.

Logga in på våra medlemssidor för ladda ner en utskrivbar pdf.