• Företag som omsätter mindre än 5 MSEK betalar ca 4.500 kr/år
  • Företag som omsätter 5 MSEK upp till 50 MSEK betalar ca 7.500 kr/år
  • Företag som omsätter 50 MESK upp till 200 MSEK betalar ca 15.000 kr/år
  • Företag som omsätter mer än 200.000 MSEK betalar ca 25.000/år

För personer med branschanknytning, exempelvis frilansare eller tidigare ägare av bagerier/konditorier kan man ansöka om ett personligt medlemskap. Det kostar 500 kr/år och då får man bland annat tillgång till våra nätverksträffar och prenumeration på tidningen BRÖD.