Nu kan du som är medlem i Sveriges bagare & konditorer, minska kostnaderna för kortbetalningar rejält. Vi har nämligen ett helt nytt kortinlösenavtal som vi tecknat med norska kortinlösaren Elavon Merchant Services i samarbete med The Payment House.

Det nya avtalet började gälla 1 september 2015 och omförhandlades efter EU-s reglering av Interchangeavgifter i december 2015 och ger den i nuläget absolut lägsta inlösenavgiften för kortköp inom svensk handel vid vid relativt små köpesummor.

Det handlar om en helt ny lösning för kortbetalningar. Och den största skillnaden jämfört med tidigare avtal är att den inte har några fasta transaktionsavgifter. Istället baseras avgifterna helt och hållet på en låg procentsats på köpbeloppet. 0,45% på debetkort och 0,55% på kreditkort.

I praktiken innebär det att påslaget på ett mindre köp med bankkort blir försumbart. Det kan handla om några få ören per köp. För ett köp med kreditkort kommer kostnaden i princip att halveras jämfört med dagens nivåer. 

Logga in på våra medlemssidor för att komma till blanketten för att ansluta dig.

För frågor kan ni vända er direkt till Elavon:

salgtm@elavon.com eller telefon 08-593 66 467 (tryck 2 )

Vår kontaktperson Camilla Rosåsen nås på camilla.rosasen@elavon.com

eller +47 98 22 61 77.

 
SÅ MYCKET TAR BANKEN

Det är ofta betydligt dyrare att betala banken direkt för kortinlösen, jämfört med att gå via en branschlösning. Så här mycket kostar det.

Swedbank
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 1,95 kr/betalning
• Övriga kort 1,50 kr + 1,80 % på köpesumman, per betalning

Nordea
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 1,75 kr/betalning
• Övriga kort 1,75 kr + 1,75 % på köpesumman, per betalning

Vårt tidigare avtal med Teller
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 0,95 kr/betalning
• Övriga kort 0,95 kr + 1,85 % på köpesumman, per betalning

OBS! Detta är de priser man får när man förhandlar enbart om kortavgifter.


MÅNGA OLIKA TYPER AV KORT

Det finns många olika typer av kort:
•Bankkort - direkt kopplade till innehavarens konto
•Betalkort - låter innehavaren betala mot månatlig faktura
•Kreditkort - betalkort med kontokredit (innehavaren betalar hela beloppet mot faktura eller delar av beloppet mot en ränta)

Många kortutgivare har dessutom avtal med något av de internationella kortvarumärkena Visa eller Mastercard. Dessa finns till för att underlätta internationell användning av kontokort.

 

RÄKNEEXEMPEL 

Betalning med bankkort

1. Vårt kortinlösenavtal via Elavon:
Köpesumma 60 kr.
Procentuellt påslag 0,45 % på köpesumman = 0,27 kr.
Total kostnad för betalningen: 27 öre

2. Gamla avtalet via Teller:
Köpesumma 60 kr.
Transaktionskostnad 0,95 kr.
Total kostnad för betalningen: 0,95 kr

Betalning med betal- och kreditkort

1. Nya avtalet (kortinlösen via Elavon)
Köpesumma 60 kr.
Procentuellt påslag 0,55 % på köpesumman = 0,33 kr.
Total kostnad för betalningen: 33 öre

2. Gamla avtalet via Teller
Köpesumma 60 kr.
Transaktionskostnad 0,95 kr.
Procentuellt påslag 1,85 % på köpesumman = ca 1,11 kr.
Total kostnad för betalningen: 2,96 kr

Tilläggsavgift vid kortköp

Notera att från och med 1 augusti 2010 får säljföretag inte belasta kortinnehavare en tilläggsavgift vid kortköp enligt Lag om betaltjänster.

Tilläggsavgift vid kortköp
Notera att från och med 1 augusti 2010 får säljföretag inte belasta kortinnehavare en tilläggsavgift vid kortköp enligt Lag om betaltjänster.