De grundläggande regler som gäller för den som ansöker om mästarbrev är att han/hon skall
– vara myndig
– ha arbetat i minst sex år i det yrke som mästarbrevet avser
– ha en för företagsledare i yrket sådana kunskaper i kalkylering och bokföring som erfordras
– vara kunnig i hygien, ledarskap samt arbetsrätt och miljö
– vara verksam inom avsett yrke och ha erforderlig skicklighet
– inneha gesällbrev för bageri/konditori

För att kunna få ut sitt mästarbrev inom bageri/konditori krävs också att man genomgår en Mästarutbildning samt gör det praktiska Mästarprovet som Sveriges bagare & konditorer utför på uppdrag av Hantverksrådet.

Mästarutbildning (teori)

En teoretisk utbildning som till stora delar är gemensam för samtliga hantverksyrken som har mästarbrev. Mästarutbildningen genomförs som en 10-veckors distansutbildning via Leksands folkhögskola. Här kan du läsa mer om mästarutbildningen.

Praktiskt mästarprov

Det praktiska provet är uppdelat i två delprov och genomförs dels som ett tidsbegränsat prov, där granskningen genomförs under hela provtillfället, och dels som ett traditionellt praktiskt prov:

Delprov 1

Vid delprov 1, det tidsbegränsade provet, skall den prövande göra olika produkter under överinseende av granskningsmän. En liten del av detta arbete får förberedas, t.ex. att väga upp en del degar och fyllningar. Granskningsmännen skall bedöma både arbetets hygieniska kvalitet och dess utförande.

Delprov 2

Delprov 2, det traditionella provet, görs enligt den prövandes eget upplägg. Då de olika produkterna skall granskas exponeras dessa genom att de skyltas upp med finess. Den prövande skall också själv berätta om innehåll och framställningssätt. På det sättet blir det ett prov som ger en helhets-bild av hela processen.