Generellt kan man säga att det blir mycket svårare att få en fullgod grundläggande utbildning inom bageri/konditori om man valt en annan väg på gymnasiet. Det finns helt enkelt inte speciellt många vägar att gå. Här nedan listar vi möjliga sätt.

Ett sätt att få lära sig grunderna inom bageri/konditori kan vara att söka till en bageri- och konditoriutbildning vid någon KOMVUX-skola. Exempel på en sådan KOMVUX-utbildning är vid Studium Restaurang & Bageri, Göteborg, vid Kanalskolan i Töreboda eller vid Astar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Nässjö, Jönköping och Umeå.

Lernia har också utbildningar, men endast på ett fåtal platser i landet och dessutom med ett fåtal elevplatser. För att se var dessa utbildningar nu finns så kan du gå in på Lernias hemsida, www.lernia.se.

Ett annat sätt att utbilda sig på är att du söker till de skolor och företag som erbjuder kortare kurser av utbildningar. Denna möjlighet förekommer vid bland annat Restaurangakademin och ett flertal råvaruleverantörer. Gå in på Restaurangakademiens hemsida www.restaurangakademien.se.