Fördelen för dig som medlem är också att ni kan teckna detta försäkringspaket utan hälsodeklaration till det som heter fullt arbetsför.

Innehållet i Trygghetspaketet:

Livförsäkring

Skyddar dina efterlevande ekonomiskt vid dödsfall. Ingen minskning av försäkringsbeloppet när du närmar dig 65 år ett extra plus.

Olycksfallsförsäkring

Ger ersättning vid olycka som inträffar på arbetet eller fritiden. Högt ersättningsbelopp vid invaliditet. Ger även ersättning för merkostnader som uppstod på grund av olyckan.

Sjukkapitalförsäkring

Ger ersättning med ett engångsbelopp vid bestående arbetsoförmåga orsakad av sjukdom eller olycka.

Sjukvårdsförsäkring

Snabb sjukvård hos privata läkare eller sjukhus. Ring ett telefonnummer och träffa en läkare inom några dagar.
Försäkringspaketet tecknas via Provins Insurance. Prata med vår kontaktperson William Persson för mer information och premie.

Kontaktperson:
William Persson
Telefon: 060-658 98 06 / 070-665 26 70
E-post: William.persson@provinsinsurance.se