Kondiskortet finns i flera olika valörer – från 25 kronor till 200 – och kan inte att växlas in mot kontanter utan används precis som vanliga pengar. När du tagit emot ett Kondiskort lägger du det i kassalådan och säljer det på nytt till värdet som står på kortet. Du köper Kondiskortet för 80% av det angivna värdet och du kan alltid lösa in det till samma belopp. 6% tas ut i hanteringsavgift som går till marknadsföring och en aktiv hemsida (Kondiskortet.se) där alla anslutna bagerier och konditorier finns med. Allt för att underlätta det för kunderna att hitta till dig. Via en hemsida kan du enkelt kolla kortets giltighet och hålla kontakt med Pastry Sweden. 

Kondiskortet kan kunderna enbart använda för att handla hos dig som är med i Sveriges bagare & konditorer.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Pastry Swedens kundservice, 010-330 01 01