Utgångspunkten är att i en frys eller kyl mäts temperaturen utifrån den omgivande luften runt termostaten. Eftersom luft har helt andra termiska egenskaper än vad livsmedel har innebär det att temperaturen i luften stiger och faller betydligt mer och snabbare än i livsmedel.

Resultatet blir helt enkelt att kompressorerna jobbar för mycket med onödigt många på- och av-cykler. Det får stor inverkan både på energikostnaden och miljön.

ESP Sverige erbjuder en teknik som kallas Powersaver. Den innehåller en patenterad gelsubstans som efterliknar det termiska egenskaperna i livsmedel. Genom att applicera Powersaver på temperaturgivarna ser vi till att mätningen utgår från temperaturen i livsmedlen istället för den omgivande luften.

ESP:s Powersaver skapar ett betydligt effektivare scenario och resultatet är:
• Lägre el-kostnader
• Ökad livsmedelsäkerhet
• Minskad CO2 utsläpp
• Lägre servicekostnad
• Ökad hållbarhet på utrustningen

Besparingsnivån ligger på 15-30% av energikostnad för medlemmarna som installerar Powersaver.

Vill du komma i kontakt med ESP ring 08-383802 eller maila till info@esp-s.se.